Продукти

Минерална вода "ЛеновО" се бутилира в разфасовки 0.5л., 1.5л., 5л., 6л., 10л и галон – 19 л. Според минерализацията си минералните води са:

с много ниска минерализация – до 50 мг/л
с ниска минерализация – до 500 мг/л
с висока минерализация – над 1500 мг/л

Най-подходящи за ежедневна употреба са минералните води с ниска минерализация, които преобладават сред българските минерални води. Те се характеризират с изключително висока първоначална природна чистота, със стабилен физико-химичен състав и свойства и с ограничено съдържание на минерали.ОБЩА МИНЕРАЛИЗАЦИЯ: 357.4 мг/л
АНИОНИ (мг/л) КАТИОНИ (мг/л)
F      1.29 SO4      57.82 HCO3  151.02 Na       95.2 Ca       6.87
Cl     7.8 CO3      < 12.0 HSiO3    0.32 K         1.54 Mg 2.89
ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ    348 мс/см pH 8.37

сертификат: 1  2  3  4