Фирмена Репутация

Бутилираната вода е силно регулиран сектор в хранителната промишленост. Бутилираната вода е предназначена единствено за консумация от човека и следователно има пряко въздействие върху общественото здраве, поради което очевидно трябва да отговарят на строгите здравни стандарти.

Анализ на лекарите по дентална медицина показва, че опасни за здравето на децата минерални води са тези, които съдържат твърде много флуорид. За безопасни се считат тези, в които има не повече от 1.5 мг/л.

В Минерална вода Леново концентрацията на веществото флуорид е по-ниска от определения максимум и отговаря на безопасните граници – 1.3 мг/л.


Натурална минерална вода ЛеновО води началото си от подземни водоизточници, защитени от замърсяване, с безупречна природна чистота - химична и микробиологична, с постоянен състав и отсъствие на токсични микрокомпоненти, с наличие на полезни хранително-физиологични вещества.

Водата се бутилира до водоизточника при спазване на изискванията на Наредбата за минерални, изворни и трапезни води. Наблюдава се наличие на различни, полезни за здравето съставки – разтворени соли, метасилициева киселина, флуорид, сулфати, въглероден диоксид и др. Минерална вода ЛеновО има постоянен физико-химичен състав, дори при промяна на дебита на находището.

История

Натурална минерална вода “ЛеновО” е от малко селце, намиращо се на 287 м надморска височина в североизточните Родопи и носещо същото име – Леново.

Селото е разположено на 50 километра от Хасково и на 35 километра от Пловдив. Производствения цех е също в Леново – местото от където водата произхожда – както изискват Българските закони. Натурална минерална вода “ЛеновО” е на пазара от около 8 години.

Знае се, че селото е образувано през 1722 г. Най-напред хората са се заселили в местността "Горния Караюрт", впоследствие в "Юртищата", а по-късно се преместили на сегашното си място - по-близо до гората. Още по време на турското робство и по-късно, (след Освобождението), Родопският елемент бил силно застъпен. До 1905 г. селото се е наричало Китенлък, след което е преименувано на Леново, защото се е сеел много лен.

В съседство със селото, е могилата Текето, наричана още Тепето. Тук са открити остатъци от кюпове и отломки от мрамор. Личат основи от зидове, вероятно от тракийско и по-късно от християнско светилище, превърнато от турците в теке. Намерена е оброчна плоча с тракийски конник и златни прибори и накити.

Природата е благословила Леново с 4 минерални извора, с топла и студена вода, край които се събират много хора от ралични краища на страната.