Добре дошли в нашата интернет страница

Тук може да намерите цялата необходима информация за нашите продуктите и нашата компания. Водата е най-важната течност в света. Без вода нямаше да има живот, поне не по начина, по който го познаваме.

Разгледайте сайта ни и открийте влиянието на водата върху себе си и това, което ние правим за да помогнем на хората да запазят своето здравето.

Чувствайте се свободни да се свържете се с нас, ако има определена информация, която бихте искали да видите, включена в нашия сайт. прочети почече >

Новини

07.10.2009
Проектното предложение на Леновекс ООД е удобрено за финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти: BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.